12 najlepszych sposobów na wyczyszczenie plików pamięci podręcznej w systemie Windows 11

[]Pliki pamięci podręcznej odgrywają istotną rolę w zapewnianiu płynnej i bezproblemowej pracy użytkownika. Jednak nadmierne nagromadzenie takich plików zużywa kluczowe zasoby systemowe i spowalnia jego działanie. W tym poradniku poznasz 12 skutecznych metod czyszczenia wszystkich plików pamięci podręcznej w systemie Windows 11.

Dowiesz

się również

,

jak wyłączyć aplikacje startowe w Windows 11.

[]Przeczytaj również | 5 najlepszych sposobów na włączenie trybu ciemnego w natywnych aplikacjach Windows 11Dlaczego

należy wyczyścić pliki pamięci podręcznej?

[Pliki pamięci podręcznej są plikami tymczasowymi, które są używane przez aplikacje lub systemy w celu zapewnienia natychmiastowej dostępności i bezproblemowej pracy użytkownika. Gdy pliki te gromadzą się z czasem na urządzeniu, zaczynają powodować problemy podczas korzystania z niego. Na szczęście w systemie Windows 11 można ręcznie wyczyścić wszystkie takie pliki.

Usuwanie wszystkich takich plików w systemie może:

[]1. Zwolnić niepotrzebnie zajęte miejsce na dysku. []2. Zapobiec błędom i usterkom. []3. Zwiększyć wydajność i efektywność systemu.

[]Skoro już o tym mowa, przyjrzyjmy się 12 skutecznym metodom czyszczenia plików pamięci podręcznej w systemie Windows 11.

Najlepsze sposoby na wyczyszczenie plików pamięci podręcznej w systemie Windows 11Użyj

aplikacji Ustawienia, aby wyczyścić tymczasowe pliki pamięci podręcznej

[]1. Naciśnij klawisz Windows i wyszukaj aplikację Ustawienia, aby ją otworzyć.

[]

[]2. Rozwiń opcję System w lewym pasku bocznym i kliknij na Pamięć masowa, aby ją skonfigurować.

[]

[]3. Na następnej stronie kliknij opcję Pliki tymczasowe. [][]4. Następnie kliknij przycisk Usuń pliki, aby usunąć i wyczyścić wszystkie pliki tymczasowej pamięci podręcznej w systemie Windows 11.[]

Usuń pamięć podręczną przeglądarki internetowej

[]Podobnie jak inne aplikacje, przeglądarki internetowe, takie jak Google Chrome, Mozilla Firefox itp. również używają plików pamięci podręcznej i plików cookie do zapewnienia natychmiastowej dostępności i nawigacji. Gdy pliki te gromadzą się z czasem, spowalniają zarówno przeglądarkę, jak i system, na którym są zainstalowane. Wykonaj poniższe proste kroki, aby usunąć pliki pamięci podręcznej i pliki cookie przeglądarki.

Uruchom narzędzie Oczyszczanie dysku, aby wyczyścić pamięć podręczną związaną z

dyskiem[]Windows 11 oferuje wbudowane narzędzie znane jako aplikacja Oczyszczanie dysku, aby wyczyścić i zwolnić miejsce na dysku twardym komputera. Wykonaj następujące kroki, aby wyczyścić pliki pamięci podręcznej związane z dyskiem za pomocą tego narzędzia. []1. Naciśnij klawisz Windows i wyszukaj aplikację Oczyszczanie dysku, aby ją otworzyć. [

]

[]2. W oknie wyboru dysku wybierz żądany dysk, aby uruchomić na nim proces czyszczenia, i naciśnij przycisk OK. [

]

[]3. Poczekaj kilka sekund, aby system obliczył ilość miejsca, które może zostać zwolnione za pomocą tego narzędzia. []4. Kliknij przycisk OK, aby usunąć wszystkie pliki tymczasowe związane z dyskiem w systemie Windows 11.[]

Wyczyść pliki pamięci podręcznej

lokalizacji[]System Windows 11 pozwala również na usunięcie zapisanej historii lokalizacji na urządzeniu

.

Wykonaj poniższe kroki, aby łatwo to naprawić.

=30&&(alS!=34&&alS!=35)){ins.dataset.adFormat=’auto’;}else{ins.style.height=container.attributes.ezah.value+’px’;} container.appendChild(ins);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});window.ezoSTPixelAdd(slotId,’stat_source_id’,44);window.ezoSTPixelAdd(slotId,’adsensetype’,2);var lo=new MutationObserver(window.ezaslEvent);lo.observe(document.getElementById(slotId+’-asloaded’),{attributes:true}));]]>[]1. Naciśnij klawisz Windows i wyszukaj opcję Ustawienia prywatności lokalizacji, aby ją otworzyć.

[]

[]2. Przewiń do dołu, aby znaleźć opcję Historia lokalizacji i kliknij przycisk Wyczyść, aby usunąć ją z urządzenia. []Wyczyść pamięć

podręczną związaną z zainstalowanymi aplikacjami

[]Gdy

zainstalujesz

Wszystkie aplikacje używane w systemie Windows są zapisywane w specjalnym folderze zwanym folderem tymczasowym. Możesz uzyskać ręczny dostęp do tego folderu, aby je usunąć i zwolnić niepotrzebnie zajmowane miejsce na dysku.

[]1. Otwórz okno Uruchom, naciskając jednocześnie klawisze Windows+R. []2. Wpisz w polu %temp% i naciśnij klawisz Enter. [

]

[]3. Teraz możesz wyświetlić folder tymczasowy zawierający wiele plików pamięci podręcznej. Usuń wszystkie te pliki, zaznaczając je wszystkie i naciskając klawisz Delete. Możesz też zaznaczyć je wszystkie, naciskając klawisze skrótu Ctrl+A, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Usuń.

[]

Wyczyść tymczasową pamięć podręczną DNS

[]Pamięć podręczna DNS zawiera wszystkie nazwy domen stron internetowych, które odwiedziłeś w przeszłości, aby szybko je załadować przy kolejnych wizytach. Pliki te gromadzą się w dużych ilościach w systemie i często zaczynają powodować błędy podczas otwierania innych stron internetowych.

Aby temu zapobiec, należy wyczyścić wszystkie tymczasowe pamięci podręczne DNS w systemie Windows 11.

=30&&(alS!=34&&alS!=35)){ins.dataset.adFormat=’auto’;}else{ins.style.height=container.attributes.ezah.value+’px’;} container.appendChild(ins);(adsbygoogle=window

.

adsbygoogle||[]).push({});window.ezoSTPixelAdd(slotId,’stat_source_id’,44);window.ezoSTPixelAdd(slotId,’adsensetype’,2);var lo=new MutationObserver(window.ezaslEvent);lo.observe(document.getElementById(slotId+’-asloaded’),{attributes:true});]]>[]1. Otwórz okno Uruchom w swoim systemie, naciskając jednocześnie klawisze Windows+R. []2. Wpisz w oknie polecenie cmd i naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić Wiersz poleceń.

[]

[]3. Następnie wpisz następujące polecenie, aby wyczyścić wszystkie pliki pamięci podręcznej DNS i naciśnij klawisz Enter.

[]ipconfig/flushdns

[][]Gratulacje. Udało Ci się usunąć wszystkie tymczasowe pliki pamięci podręcznej DNS z systemu Windows 11.

Zresetuj pliki pamięci podręcznej aplikacji Microsoft Store

[]Podobnie jak inne zainstalowane aplikacje, Microsoft Store również używa plików pamięci podręcznej, aby zapewnić swoim użytkownikom sprawne działanie. Jednakże, nadmierne nagromadzenie tych plików pamięci podręcznej często zużywa kluczowe zasoby systemowe i powoduje problemy podczas pobierania innych aplikacji ze Sklepu.

Wykonaj te proste czynności, aby usunąć pliki pamięci podręcznej Sklepu Microsoft z systemu Windows 11.

Wyczyść historię aktywności w systemie Windows 11

[]Firma Microsoft używa historii aktywności w systemie, aby zapewnić użytkownikom spersonalizowane wrażenia podczas korzystania z jej aplikacji i usług. Aby zapobiec takiej sytuacji w systemie Windows 11 i zaoszczędzić więcej zasobów systemowych, można od czasu do czasu ręcznie wyczyścić historię aktywności. []1. Naciśnij klawisz Windows i wyszukaj słowo kluczowe Wyczyść historię aktywności, aby otworzyć powiązane ustawienia systemowe. [

]

[]2. Przewiń do dołu i kliknij przycisk Wyczyść, aby usunąć całą zapisaną historię aktywności.

[]

Usuń historię aplikacji Eksplorator plików

[]Aplikacja Eksplorator plików w systemie Windows 11 przechowuje również pewne pliki pamięci podręcznej, aby zapewnić szybką nawigację swoim użytkownikom. Na szczęście możesz je również usunąć, wykonując poniższe proste kroki. []1. Naciśnij klawisz Windows i wyszukaj opcje Eksploratora plików, aby otworzyć jego ustawienia. [

]

[]2. Kliknij na zakładkę Ogólne i znajdź opcję Wyczyść historię eksploratora plików w sekcji Prywatność. []3. Następnie kliknij przycisk Wyczyść, aby ją usunąć. [

]

Wyczyść tymczasowe dane schowka

[]Podobnie jak pliki pamięci podręcznej, możesz również usunąć tymczasowe dane schowka przechowywane w systemie. Wykonaj następujące kroki, aby to osiągnąć

mnie.

[]1. Naciśnij klawisz Windows i wyszukaj opcję Ustawienia schowka, aby ją otworzyć. [

]

[]2. Następnie kliknij przycisk Wyczyść znajdujący się przed opcją Wyczyść dane schowka, aby usunąć wszystkie pliki tymczasowe. [

]

Aktywuj

funkcję Zmysł przechowywania, aby usunąć

niepotrzebne pliki

tymczasowe[]Możesz również zautomatyzować system, aby zwolnić miejsce i usunąć pliki tymczasowe w systemie i koszu za pomocą funkcji Zmysł przechowywania.

Wykonaj poniższe szybkie kroki, aby włączyć funkcję Zmysł przechowywania w systemie Windows 11, a następnie automatycznie opróżnić kosz komputera.

=30&&(alS!=34&&alS!=35)){ins.dataset.adFormat=’auto’;}else{ins.style.height=container.attributes.ezah.value+’px’;} container.appendChild(ins);(adsbygoogle=window

.

adsbygoogle||[]).push({});window.ezoSTPixelAdd(slotId,’stat_source_id’,44);window.ezoSTPixelAdd(slotId,’adsensetype’,2);var lo=new MutationObserver(window.ezaslEvent);lo.observe(document.getElementById(slotId+’-asloaded’),{attributes:true});]]>Porada bonusowa

:

Użyj darmowych narzędzi innych firm, takich jak CleanAfterMe lub CCleaner

[]Możesz również użyć skutecznych darmowych narzędzi innych firm, takich jak CleanAfterMe lub CCleaner, aby łatwo wyczyścić tymczasowe pamięci podręczne i niepotrzebne pliki rejestru zużywające zasoby systemowe. []1. Otwórz nową kartę w przeglądarce internetowej i wejdź na stronę pobierania narzędzia CleanAfterMe. [

]

[]2. Przewiń stronę do dołu i kliknij łącze Pobierz plik wykonywalny Clean After Me.

[]

[]3. Po pobraniu narzędzia kliknij je dwukrotnie, aby je otworzyć. []4. Kliknij przycisk Zainstaluj mimo to, jeśli zostaniesz poproszony przez Microsoft Store. [

]

[]5. Następnie zaznacz żądane przełączniki dla różnych plików pamięci podręcznej związanych z aplikacjami i systemem i kliknij przycisk Wyczyść wybrane elementy u dołu, aby je usunąć. [

]

[]6. To wszystko. Pomyślnie usunąłeś wszystkie pliki tymczasowej pamięci podręcznej za pomocą tego narzędzia innej firmy. []Możesz również wyczyścić tymczasowe pliki pamięci podręcznej w systemie Windows 11, korzystając z popularnej, podobnej alternatywy, znanej jako aplikacja CCleaner. Za pomocą tej aplikacji można łatwo wyeliminować różne rodzaje plików śmieci w ciągu kilku kliknięć. [

Related | Top 5 Ways to Disable Microsoft Defender in Windows 11Wrapping

Up

:

Usuń

pliki pamięci podręcznej,

aby przyspieszyć

działanie systemu[]Mamy nadzieję, że udało Ci się usunąć różne pliki pamięci podręcznej z systemu Windows 11 za pomocą wymienionych powyżej metod. Jeśli ta krótka lektura pomogła ci poprawić wydajność systemu Windows 11, kliknij przycisk Lubię to i udostępnij ten przewodnik znajomym, aby pomóc im również. Czekamy na więcej poradników dotyczących rozwiązywania problemów z systemem Windows.

[]Możesz również śledzić nas, aby uzyskać najnowszewiadomości techniczne w Google News lub porady i sztuczki, recenzje smartfonów i gadżetów, dołączyć do grupy GadgetsToUse Telegram lub subskrybować kanał GadgetsToUse Youtube.


Czytaj dalej: https://gadgetstouse.com/blog/2022/04/06/clear-cache-files-in-windows-11/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.